Yukarı Çık

ENGOT-Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

ENGOT (European Network of Gynaecological Oncology Trial Groups) Rare Tumors Grup Toplantısı 25. Eylül. 2017 günü Frankfurt’ta yapılmış olup Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’ni toplantıda Dr. Mehmet Mutlu MEYDANLI temsil etmiştir. Toplantıda Avrupa’nın farklı Jinekolojik Onkoloji Dernekleri tarafından planlanmış ve kollaborasyon talebi bulunan çalışma önerileri sunulmuş ve ülkemiz adına da biri yayımlanmış diğeri karar aşamasında bulunan iki retrospektif çalışma genişletilme talebiyle prezente edilmiştir. Çalışma konuları aşağıda bilginize sunulmuştur. Grubun ikinci toplantısının Mart 2018’de yapılması planlanmıştır.

Toplantıda Almanya’nın Charite adlı Jinekolojik Onkoloji merkezinde kurulmuş olan Doku Bankası (Biobank) hakkında katılımcılara bilgi verilmiş ve nadir görülen jinekolojik kanserlerle ilgili doku örneklerinin bu merkeze gönderilmesi hususunda çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Birkaç merkezin aynı konu hakkında planladıkları klinik çalışmalarla ilgili katılımcılara anket gönderilmesi ve aynı başlıklı çalışmaların anket sonuçlarına göre seçilecek tek merkez tarafından yürütülmesi karar altına alınmıştır. 

1- Prognostic factors and treatment outcomes in surgically-staged non-invasive uterine clear cell carcinoma: a Turkish Gynecologic Oncology Group study.
Sarı ME, Meydanlı MM, Türkmen O, Cömert GK, Turan AT, Karalök A, Şahin H, Haberal A, Kocaman E, Akbayır Ö, Erdem B, Numanoğlu C, Güngördük K, Sancı M, Gökçü M, Özgül N, Salman MC, Boyraz G, Yüce K, Güngör T, Taşkın S, Altın D, Ortaç UF, Ayık HA, Şimşek T, Arvas M, Ayhan A.
J Gynecol Oncol. 2017 Jul;28(4):e49. doi: 10.3802/jgo.2017.28.e49.

2- Carcinosarcoma of the ovary compared to ovarian high-grade serous carcinoma: Impact of optimal cytoreduction and standard adjuvant treatment. Ibrahim YALCIN, Mehmet Mutlu MEYDANLI, Ahmet Taner TURAN, Salih TASKIN, Mustafa Erkan SARI, Tayfun GUNGOR, Ozgur AKBAYIR, Ali AYHAN. Submitted for publication in the International Journal of Clinical Oncology, revised on 6th of September, 2017. Awaiting for final decision.

Prof. Dr. Macit Arvas
Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı