Yukarı Çık

ENGOT Çalışmaları Hakkında Duyuru

Değerli TRSGO üyesi arkadaşlarım,

Bilindiği gibi daha önce ENGOT’tan aldığımız IMAGYN 050 çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Çalışmaya kattığımız olgularla Avrupa’da ikinci sıradayız. Bu nedenle başlangıçta 20 olgu verilmişken başarılı katkılarımız nedeniyle bu sayı 35’e çıkarıldı. Dahil olan merkezlere teşekkür ederiz.

Bugün itibarıyla ikinci olarak DUO-O çalışmasına resmen dahil olduk.Faz 3 randomize çift kör, placebo kontrollü, çok merkezli çalışma. Yeni tanı almış ileri evre over kanserli olgularda kemoterapi ve bevasuzimab + Durvalumab tedavisi. Tedavi sonrası Durvalumab, bevasuzimab ve olaparib ile idame tedavisi.

TRSGO olarak 4 merkezle kabul edildik. Acil olarak merkezlerin tespiti ve isimleri istendiği için TRSGO kongre sponsor toplantısında Hacettepe, Ankara Başkent, Çukurova ve Ege Tıp Fakültesi, Gazi Tıp Fakültesi ve Ankara Onkoloji Hastanesi olarak belirlenmişti. Daha sonra çalışmayı yöneten grup ve sponsor firma değerlendirmesinden sonra merkez sayımız 4 e indirildi ve 2 merkezimiz çalışmadan çıkartıldı. Halen 4 merkezle çalışmaya alındık. Ancak bu 4 merkezde merkezler tek tek uygunluk değerlendirmesi yapıldıktan sonra onaylanacaktır. Şu an çalışmaya alındık ama merkezler kesinleşmedi.

Üçüncü olarak kabul aşamasında yazıştığımız First line rekürren veya evre IVB cx ca da faz 2 çalışma gündemde. Tisotumab vedotin yalnız veya kombinasyon şeklinde olacaktır. Daha önce bununla ilgili olarak Web sitemizde ilanı yapıldı ancak 4 merkez müracaat etti bu 4 merkez ENGOT’a bildirildi. Bu çalışmaya henüz resmen kabul edilmedik. Son aşamada cevap bekliyoruz.

Ayrıca 3 çalışmadan daha davet aldık. Bunlar First çalışması, Anita çalışması ve EnGOT Ov43 çalışması. Bunların hepsi over kanserinde immünoterapi çalışmaları. Bunlarda henüz başlangıç yazışmalarını yapıyoruz. Yazışmalar ilerledikçe müracaatlarla ile ilgili duyuru yapılacaktır.

Bunların dışında Expression VI isimli anket çalışmasına katıldık. 8 yıldan fazla süredir yaşayan over kanserli hastalar ile yapılacak bir anket çalışması. TRSGO dan 17 merkez çalışmaya katılmak istedi ve katıldı. Bu çalışma halen devam etmektedir.

Prof. Dr. Ali Ayhan      Prof.Dr. Macit Arvas
TRSGO Başkanı     Çalışma Grubu Adına