Yukarı Çık

ENGOT Napoli Raporu

Değerli Arkadaşlarım

Yılda 2 kez yapılan ENGOT toplantısının bu yılki ilk ayağı 20 Nisan 2018 de Napoli’de yapılmıştır. Toplantıya TRSGO’nun ENGOT temsilcileri olan  Prof.Dr.Mehmet Ali Vardar ve Prof.Dr.Çağatay Taşkıran katılmışlardır.

Toplantının ilk bölümünde devam etmekte olan çalışmalar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Burada ENGOT dönem başkanı Prof.Dr.SandroPignata, kendisinin yönettiği ve IMAGYN50 olarak adlandırılan ileri evre ovar ca’da kombine tedaviye ilave olarak atezolizumab vs plasebo çalışmasında bugüne kadar en fazla olgu sayısına ulaşan grup olarak TRSGO’yu göstermiş ve bu performansımızdan dolayı grubumuza teşekkür etmiştir. IMAGYN çalışması TRSGO’nun ENGOT içerisinde grup olarak katıldığı ilk prospektif randomize çalışmadır. Bu çalışmaya katılan merkezlerimiz olan Cerrahpaşa, Çapa, Ankara Başkent, Adana Başkent, Ankara Üniversitesi ve Koç Üniversitelerini aktif çalışmaları ve ülkemizi temsillerinden dolayı kutlarız. Bu çalışma bundan sonraki çalışmalar için çok önemli bir referans olacaktır.

Resmi olarak kabul edildiğimiz 2. Çalışma DUO-O çalışmasıdır. AGO-Almanya grubunun yönettiği bu çalışma:‘’Phase III Randomised, Double Blind, Placebo Controlled, Multicentre Study of durvalumab in combination with chemotherapy and bevacizumab followed by maintenance durvalumab, bevacizumab and olaparib in newly diagnosed advanced ovarian cancer patients’’ çalışmasıdır. Bu çalışmaya katılan merkezler ise Hacettepe, Ankara Başkent, Ege ve Çukurova Tıp Fakülteleri’dir. Çalışmanın ön hazırlıkları devam etmekte olup tahminen vaka alınmasına 2018 sonbaharında başlanacaktır.

Kabul edildiğimiz 3. Çalışma Belçika grubunun yönettiği: ‘’GCT1015-05 / ENGOT-cx8: A Phase 2, Open-Label Trial of TisotumabVedotin (HuMax®-TF-ADC) Aloneor in Combination in First Line Recurrent or Stage IVB Cervical Cancer’’ çalışmasıdır. Faz 2 çalışmadır ve kısaca ENGOT cx8 olarak isimlendirilmiştir. Grubumuzdan bu çalışmaya katılacak merkezler Cerrahpaşa, Ankara Başkent, Adana Başkent, Uludağ, Çukurova Tıp Fakülteleridir. Bu çalışmada da ilk hasta alımına 2018 sonbaharında başlanması planlanmaktadır.

Ayrıca grup olarak katıldığımız bir diğer çalışma expression VI isimli retrospektif anket çalışmasıdır. 8 yıldan uzun süredir yaşayan over kanserli olgularda yapılacak bir soru-cevap çalışmasıdır. Grubumuzdan bu çalışmaya 17 merkez katılmıştır. Bu merkezler; Cerrahpaşa, Çapa, Etlik, GATA, Adana Başkent, Marmara, Ankara Onkoloji, Tepecik, Gaziantep, Ege, Çukurova, Kanuni, Uludağ, Maraş, ZTB, Adana Şehir Hastanesi, Ankara Tıp olarak bildirilmiştir.        

Bildiğiniz gibi dernek yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda yeni başlayacak ve katılmaya hak kazandığımız çalışmalar web sayfamızda ilan edilmekte ve katılmak isteyen merkezlerin başvurusundan sonra merkezler belirlenmektedir.

Halen yazışmaların devam ettiği ve henüz resmi kabul almadığımız çalışmalar:
1.Belçika grubunun yönettiği over kanserinde kemoterapi yanında pembrosuzimab ve olaparib çalışması. ENGOT-ov43 isimli çalışma.
2.İspanyol grubunun yönettiği rekürren sensitif over kanserlerinde TC+/-Atezo+/-Niraparib; ANITA çalışması.
3.İtalyan grubunun yönettiği ileri evre ve rekürren endometrium kanserlerinde atezolizumab çalışması.
4.İngiliz grubunun yönettiği first line over kanseri tedavisinde maintenance Nivolumab-Rucaparib verildiği ATHENA çalışması.

Napoli toplantısında ilk olarak sunulan ve katılmak için başvuracağımız çalışmalar:

Belçika grubunun yöneteceği  INNOVATE 3 platin dirençli over kanseri ile ilgili çalışma.
MITO İtalyan grubunun yöneteceği    platin rezistanover ile ilgili çalışma.
MITO İtalyan grubunun yöneteceği lokal ileri cx ca da RTveKT +/- durvalumab çalışması.

Bunların dışında, katılmaya hak kazandığımız çalışma sayısı arttıkça bu çalışmaların koordinasyonu konusu gündeme gelmiştir. Hem sorumluluk ve iş yükünün dağıtılması açısından hem de derneğimizdeki merkezlerin büyük bir kısmının daha aktif olarak olaya katılabilmesi amacıyla derneğimiz yönetim kurulunun Adana’da yaptığı toplantıda alınan kararla bundan sonra katılacağımız yeni çalışmalarda her çalışmanın baş araştırmacısı (Principle Investigator) olacak merkezler sıralaması yapılmıştır. Alınan karar doğrultusunda bundan sonraki yeni çalışmalarda sırasıyla Cerrahpaşa, Çapa, Ankara Başkent, Hacettepe ve Ankara Tıp grupları ana araştırmacı olarak belirlenmiştir. Daha sonraki çalışmalarda, diğer merkezlerimize de sırayla aynı görev ve sorumluluk verilecektir. Yine çalışma sayısı arttıkça her merkezimizde tüm çalışmalar yürütülemeyeceğinden uygun hastaların merkezler arası transferi ve yönlendirilmesi büyük önem kazanacaktır. Sadece o merkezin hasta sayısı ile değil tüm merkezlerimizin birbirini desteklemesi sonucunda daha çok hasta sayısı ile gücümüzü daha iyi gösterebileceğiz. Birinci çalışma çok önemliydi iyi gitmekte olup yine uygun hastaları o merkezlerimize gönderebilirsek ENGOT içerisinde lider durumda olabiliriz. Yine sırası ile 2-3-4. çalışmalar ve hatta ilk 10 çalışma bizleri zirveye çıkarabilir.

Tüm dernek üyelerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ali Ayhan                                         Prof.Dr. Macit Arvas
Dernek Başkanı                                             Çalışma Grubu Yöneticisi