Yukarı Çık

ENGOT-Rare Tumors Group

Değerli Arkadaşlarım

Yılda iki kez yapılan “ENGOT-Rare Tumors Group” toplantısının bu yılki ilk ayağı 09 Mayıs 2018’de Frankfurt’ta yapılmıştır. Toplantıya TRSGO’nun ENGOT-Rare Tumor Group temsilcilsi olan Dr. Mehmet Mutlu MEYDANLI katılmıştır.

Toplantının ilk bölümünde ENGOT dönem başkanı Prof. Dr. Sandro Pignata Avrupa Birliği tarafından yıllık 130,000 euro ödenerek finanse edilecek COST adlı program hakkında bilgi verilmiştir. Bu programın amacı kadın genital sisteminde nadir görülen tümörlerle ilgili olarak translasyonel ve Faz 1 ve Faz 2 çalışmaların düzenlenmesini sağlamaktır. Avrupa Birliği tarafından Türkiye bu program için “hedef ülkeler” den birisi olarak tespit edilmiştir. COST programı hakkında nihai karar Ekim 2018’de alınacak ve tüm ülkelere duyurulacaktır.

ENGOT-Rare Tumor Group öncelikle üç adet retrospektif çalışma planlamaktadır. Bu çalışmaların konuları: 1- Granuloza Hücreli Tümörler, 2- Germ Hücreli Tümörler, 3- Overin Low-Grade Seröz Karsinomları’dır. TRSGO üç çalışmaya da resmi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmalarda data toplanması için deadline olarak 01. Aralık. 2018 tarihi belirlenmiştir. Bu retrospektif çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre aynı konularda 2019 yılında prospektif çalışmaların başlatılması planlanmaktadır. Çalışmalarla ilgili detaylı bilgi ekteki dosyalarda bulunabilir.

Şu an Granuloza Hücreli Tümörlerle ilgili 110 olguluk hazır bir data setimiz mevcuttur (Vaka veren merkezler: ZTB, Kanuni, Uludağ, Eskişehir Osmangazi). Germ hücreli tümörlerle ilgili olarak Ankara Başkent ve ZTB’nin vakaları bir araya getirilmiş ve 95 olguluk bir data seti oluşturulmuştur. LGSC ile ilgili olarak vakalar toplanma aşamasındadır. On adet merkezin bildirdiği vaka sayısı 209’dur. Bu rakamlar telaffuz edildiğinde TRSGO üç çalışmaya da hemen dâhil edilmiştir. Adı geçen çalışmalarla ilgili olarak vaka vermek isteyen merkezlere çalışma protokolleri kısa bir süre sonra gönderilecektir.  Her bir çalışma için her ülkeden bir adet kıdemli, bir tane de genç araştırmacı olmak üzere iki araştırmacının sorumlu araştırmacı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Buna dair karar, çalışmalara katılan merkezlerin verdikleri vaka sayısına göre verilecektir.  

Bildiğiniz gibi dernek yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda yeni başlayacak ve katılmaya hak kazandığımız çalışmalar web sayfamızda ilan edilmekte ve katılmak isteyen merkezlerin başvurusundan sonra merkezler belirlenmektedir.

ENGOT nezdinde derneğimizin saygınlığının gün be gün artmakta olduğunu görmek sevindirici bir gelişmedir.

Tüm dernek üyelerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ali Ayhan
Dernek Başkanı