Yukarı Çık

SGO’nun önerdiği kaçınılması gereken 5 test/prosedür

SGO’nun önerdiği kaçınılması gereken 5 test/prosedür

SGO bugün  jinekolojik onkolojide her zaman gerekmeyen ancak çoğunlukla istenen özel test ve prosedürlerden oluşan listesini yayınladı.
Liste, hasta ve klinisyenler arasında hangi bakımın gerekli olduğu konusundaki diyalogları destekleyebilen, 5 hedefe yönelik, kanıta dayalı öneri ortaya koymaktadır.
SGO’nun listesi aşağıdaki 5 öneriyi ortaya koymuştur:

 

  • Düşük riskli kadınları over kanseri açısından CA-125 ya da ultrason ile taramayınız. Düşük riskli, asemptomatik kadınlarda CA-125 ve ultrason taraması over kanserini erken evrelerde yakalamaya ya da over kanser mortalitesini azaltmaya yol gösterici olmamıştır. Her iki testteki yalancı pozitif sonuçlar, komplikasyon riski olan bir çok gereksiz prosedüre neden olabilir.
  • Endometrium kanser hikayesi olan kadınların izlemleri için Pap test uygulamayınız. Endometrium kanseri tedavisi almış kadınların vajen kafına Pap test uygulanması, local rekürrensin belirlenmesinde yapıcı etki göstermemektedir. Bu gruptaki yalancı pozitif Pap test sonuçları, kolposkopi ve biyopsi gibi gereksiz prosedürlere yol açabilir.
  • Servikal kanser tedavisi almış hastalara, LGSIL ya da daha düşük dereceli Pap test sonucuna bakarak kolposkopi uygulamayınız. Bu gruptaki düşük dereceli pap smear anomalileri, gözle görülebilir bir lezyon olmadıkça, rekürrensi belirlemez ve kost efektif değildir pahalıdır.
  • Özellikle over, endometrium, serviks, vulva ve vajina gibi jinekolojik kanserli kadınlarda, hastalığın takibi için rutin görüntüleme yöntemi istemekten kaçınınız. Semptom ya da yükselen tümör marker olmaksızın görüntülemenin, rekürrensi belirlemeye ya da  toplam sörviye katkısının az olduğu gösterilmiştir.
  • İlerlemiş ya da nüksetmiş jinekolojik kanserli kadınlarda temel palyatif bakım için gecikmeyiniz ve uygun olduğunda özel palyatif bakım için refere ediniz. Şu anda klinisyenler arasında, kanser hastalarında palyatif bakımın semptomları hafiflettiği ve hayat kalitesini arttırdığına dair kanıta dayalı bir ortak görüş bulunmaktadır. Palyatif bakım hastaları ve klinisyenleri, bakım ve sonuçlar için uygun amaçların belirlenmesinde biraraya getirici rol oynar.Palyatif bakım uygun hastalarda kansere yönelik tedavilere parallel olarak uygulanmalıdır.

SGO başkanı Barbara A. Goff, MD “Jinekolojik kanserli kadınların bakımıyla ilgili en kalifiye sağlık personeline erken ulaşım esastır. SGO, jinekolojik kanser teşhisi almış kadınların yüksek standartlarda bakım almasını belirlemede ön safta yer almaktadır,” demiştir. “Jinekolojik onkolojideki akılcı önerileri seçmek ,hasta ve klinisyenlere, sörviyi ve yaşam kalitesini etkileyecek tedavi seçeneklerini tartışmak için değerli bilgiler sağlamaktadır.”


SGO’s 5 tests/procedures to avoid

Foundation, today released SGO’s list of specific tests or procedures that are commonly ordered but not always necessary in gynecologic oncology.
The list identifies five targeted, evidence-based recommendations that can support conversations between patients and physicians about what care is really necessary.
SGO’s list identified the following five recommendations:

 

  • Don’t screen low risk women with CA-125 or ultrasound for ovarian cancer.CA-125 and ultrasound in low risk, asymptomatic women have not led to diagnosis of ovarian cancer in earlier stages of disease or reduced ovarian cancer mortality. False positive results of either test can lead to unnecessary procedures which have risks of complication.
  • Don’t perform Pap tests for surveillance of women with a history of endometrial cancer.Pap testing of the top of the vagina in women treated for endometrial cancer does not improve detection of local recurrence. False positive Pap smears in this group can lead to unnecessary procedures such as colposcopy and biopsy.
  • Don’t perform colposcopy in patients treated for cervical cancer with Pap tests of low grade squamous intraepithelial lesion (LGSIL) or less.Colposcopy for low grade abnormalities in this group does not detect recurrence unless there is a visible lesion and is not cost effective.
  • Avoid routine imaging for cancer surveillance in women with gynecologic cancer, specifically ovarian, endometrial, cervical, vulvar and vaginal cancer.Imaging in the absence of symptoms or rising tumor markers has shown low yield in detecting recurrence or impacting overall survival.
  • Don’t delay basic level palliative care for women with advanced or relapsed gynecologic cancer, and when appropriate, refer to specialty level palliative medicine.There is now an evidenced based consensus among physicians who care for cancer patients that palliative care improves symptom burden and quality of life. Palliative care empowers patients and physicians to work together to set appropriate goals for care and outcomes. Palliative care can and should be delivered in parallel with cancer directed therapies in appropriate patients.

“It is essential that women uniformly receive early access to the health care providers who are best qualified to care for women with gynecologic cancer. The SGO has been in the forefront of setting measurable standards of high quality care for women diagnosed with gynecologic cancer,” said SGO President Barbara A. Goff, MD. “The Choosing Wisely recommendations for gynecologic oncology provide valuable information to help patients and physicians discuss treatment options that will impact survival and quality of life.”