Yukarı Çık

ENGOT Çalışma Grupları Durum Bilgilendirme

Değerli Arkadaşlar,

Bilindiği gibi TRSGO olarak ENGOT tarafından 8 çalışmaya davet edildik. Bunlardan IMAGINE çalışmasında hasta alımına yaklaşık 1 yıl önce başlandı. Diğerlerine henüz hasta alımı aşamasına gelinmedi. Bu çalışmalar içinde ENGOT Ov50 olarak isimlendirilen ''ENGOT-ov50 / INNOVATE-3: Pivotal study of TTFields with weekly paclitaxel for platinum-resistant ovarian cancer''  çalışmasına başlangıçta davet edilmemize rağmen sponsor firmanın (Novocure) Türkiye’yi çalışmaya almak istememesi nedeniyle çalışmadan çıkartılmış bulunuyoruz. Bu gibi durumlar rutin çalışma prosedürü boyunca olabilecek değişikliklerdir. Yeni bir çalışmaya başlarken önce katılmak isteyen ülkelere davet yazıları gönderilmekte, sonra o ülkedeki merkezler belirlenmekte, daha sonra bu merkezlerin özellikleri hakkında yazılı formlar ile bilgi alınmakta ve en son değerlendirmede sponsor firma ve çalışmanın ana yönetici grubu bir araya gelip ülke seçimi yapmaktadır. Bu aşamada başvuran ülkelerden bir kısmı çeşitli nedenlerle çalışmaya alınamayabilmektedir. Bu nedenle çalışmadan çıkartıldığımızı tüm üyelerimizin bilgisine sunmak istedik.

Prof. Dr. Ali Ayhan
Dernek Başkanı
Prof.Dr. Macit Arvas
Çalışma Grubu Yöneticisi