Yukarı Çık

ENGOT Bilgilendirme

Değerli Arkadaşlar

Derneğimizin ENGOT bağlantılı over kanserli hastalarda platin bazlı kemoterapiye yanıtın ardından idame tedavisi olarak Rukaparib ve Nivolumab’ı değerlendiren randomize çift kör plasebo kontrollü çok merkezli faz III çalışması için bilindiği gibi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakultesi principal investigator olarak bildirilmiş idi. TRSGO’yu temsilen Prof. Dr Fuat Demirkıran’ın katılımı ile global araştırıcı ve yürütücüleri çalışma toplantısı 16.11.2018 tarihinde Paris’de gerçekleştirilmiş ve çalışmanın detayları bu toplantıda tartışılmıştır. Daha önce belirtildiği gibi bu çalışmaya Türkiye’den Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dışında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere 6 merkez belirlenmişti. Hasta alımına etik kurul onayı alındıktan sonra 2019’un ilk aylarındabaşlanacağı öngörülmektedir. Tüm katılımcılar ve dernek üyelerine bildirilir.

Prof. Dr. Ali Ayhan   Prof. Dr. Macit Arvas
Dernek Başkanı Çalışma Grubu Başkanı