Yukarı Çık

TRSGO Çalışma Grupları Çalıştayı - 23 Aralık

Değerli Arkadaşlarım

Bildiğiniz gibi 23 Aralık 2018 Pazar günü İstanbul Altunizade Mercure Otelde saat 09.00-17.00 arasında TRSGO Çalışma Gruplarının Çalıştayı yapılacaktır.
Bu çalıştayın amacı daha önce açıklanmış olan Atina 2019 kongresine her kanser tipinde 3-4 güçlü sunum yaplıması, yine bu kongre öncesi yetişirse ortak makalelerimizin yayınlanması ve TRSGO’nun güçlü bir şekilde uluslararası arenada temsilinin sağlanması, bu temsil sırasında da emeği geçen arkadaşlarımızın objektif kriterlerle isimlerinin hak ettiği şekilde duyurulmasıdır.

Bu çalıştayda çalışmalar aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılacaktır.

  1. İsteyen arkadaşlarımız istediği grup içinde çalışabilecektir
  2. Gruplara gelirken tüm katılımcılar öncelikle daha önce yayınlanmamış konularda veya büyük hasta grupları oluşturulabilecek retrospektif klasik yayın başlık önerilerini sunacaklardır.
  3. Her arkadaşımız kendi kliniğinden katkıda bulunabilecği hasta sayısını da belirleyerek gelecektir.
  4. Konu başlıklarının tespiti sonrasında her grubun 3-4 yürütücü direktörle birlikte başvuran tüm merkezlerden ve hastası henüz olmasa da fellowship sisteminden uzman olan arkadaşlarımızı da kapsayacak biçimde çalışma gruplarının oluşturulması sağlanacak, görev tanımları belirlenecektir.
  5. Belirlenen konu başlıklarında süratle Atina 2019 abstract deadline zamanına kadar çalışmaların hazırlanması sağlanacaktır.
  6. Belirli bir takvim saptanması ile birlikte her grup yapacağı çalışmaları gün sonunda kısa bir şekilde açıklayacaktır.
  7. Şu ana kadar isimlerini yazdırmamış olan arkadaşlar katılmak istediği çalışma grubunu dernek sekreterimiz Nejat Özgül’e iletebilirler

TRSGO Yönetim kurulu adına başkan Ali Ayhan

Nejat Özgül
İletişim:
Email: nozgul@gmail.com
GSM: 0 532 4430548