Yukarı Çık

ENGOT Çalışmalarında Son Durum

21.07.2019

Çalışma arkadaşlarımızın dikkatine,
ENGOT çalışmalarında son durumu bilgilerinize sunuyoruz.

İlk dahil olduğumuz IMAGYN çalışmasında vaka alımı bitmiş durumda. Bu çalışma yeni tanı almış ileri evre over kanserli olgularda first line tedavide carbo + paclitaxel + beva ile birlikte atezolizumad/plasebo karşılaştırmasının yapıldığı bir çalışma oldu.
TRSGO bu çalışmaya 6 merkez ile katıldı. Koç, Cerrahpaşa, Çapa, Ankara Tıp, Ankara Başkent ve Adana Başkent başlıca merkezlerimizdi. TRSGO, çalışmaya alınan vaka sayısı yönünden çok önemli bir başarı sağlamıştır. Sonuç olarak olgu sayısında bir farkla üçüncü olarak sonuçlandırdık.

Şu anda vaka alımı devam eden, katıldığımız ikinci çalışma DUO-O çalışması. Yeni tanı almış, İleri evre over kanserli olgularda paclitaxel + carbo + beva ile birlikte durvalumad tedavisi sonrası idame olarak durvalumaab, beva ve olaparib çalışması. Bu çalışmaya 6 merkez ile katıldık. Çukurova, Ankara Başkent, Ege,  Hacettepe, Bezmialem ve Memorial başlıca merkezlerimizdir. Vaka alımı büyük bir başarı ile devam etmektedir. TRSGO şu anda Dünyada 5. Avrupa da 2. Sırada en hızlı vaka toplayan gurup durumundadır. Şu ana kadar dünya genelinde aktive olan 96 merkez arasında en çok vaka koyan merkezler sıralamasında Çukurova 10. Ankara Başkent 15. Sırada gelmektedir.Vaka alımı devam eden 3. Çalışma Ov43 çalışmasıdır. Bu çalışmada merkezlerimiz henüz aktive olmuş durumdadırlar. Bu çalışma over kanserli olgularda first line tedavi olarak standart kemoterapi + pembroluzimab sonrası olaparib ile idame çalışmasıdır. Bu çalışmaya 8 merkez ile katıldık. Çapa, Acıbadem Atakent, Antalya, Etlik, Uludağ, Ankara Tıp, Sakarya, Sadi Konuk başlıca katılan merkezlerimizdir. Çalışma onayları geç geldiğinden dolayı diğer ülkelerden geride kaldık bu çalışma bizim açımızdan çok önemli katılan merkezler dışında tüm merkezlerimizin hasta bazında desteklerini rica ediyoruz. 4. Çalışma Athena çalışması. Over kanserli olgularda first line kemoterapiye yanıt verenlerde Rukaparib ve Nirvolumab ile idame tedavisi bu çalışmanın içeriğidir. Katılan merkezler Cerrahpaşa, Manisa, Gazi, Demetevler, ZTB, Adana Başkent, Koç Üniversitesidir. 5. Çalışma EN9 çalışması primer Evre 3-4  ve rekürren endometrial kanserli olgularda Carbo + Paclitaxel ile Lenvatinib + Pembroluzimab karşılaştırılması çalışmasıdır. Katılan merkezler Ankara Başkent, Çukurova, Antalya, Gazi, Bursa, Adana Başkent tir. Eylül ayı gibi vaka alımının başlaması planlanmaktadır. 6. Çalışma En6 çalışması. İleri evre veya rekürren endometrial kanserli olgularda Anti-PD-1 monoklonal antikor vs. araştırmacının seçimi kemoterapi çalışması. Merkez seçimi aşaması devam etmektedir. Katılması muhtemel merkezler Hacettepe, Çapa, Sadi Konuk, Cerrahpaşa, Ankara Tıp, Sakarya, Bezmialem olacaktır. 7. çalışma Fermata çalışması. İleri evre serviks kanserli olgularda Anti-PD-1 ile platin tabanlı kemoterapi kombinasyonu +/- beva tedavisi. Merkez seçimi aşaması devam ediyor. Muhtemel katılacak merkezler Ege, Çukurova, Demetevler, Adana Başkent, Çapa, Ankara Tıp ve Cerrahpaşa olacaktır. 8. çalışma Cx8 çalışması İleri evre serviks kanserinde faz 2 çalışma. Rekürren veya evre 4B serviks kanserli olgularda Tisotumab vedotin in tek başına veya kombine tedavisi. Katılacak merkezler Adana Başkent, Ankara Başkent, Çukurova, Bursa ve Demetevler’dir. Vaka alımının sonbaharda başlaması planlanmaktadır. 5 çalışmadan katılmak için başvurduğumuz halde çeşitli aşamalarda çıkartıldık. Bunlar Ov53, Cx12, EN7, Anita ve Ov50 isimli çalışmalardır. Tüm arkadaşlarımızın desteklerinin devamını rica ederiz.

Prof. Dr. Ali Ayhan Prof.Dr. Macit Arvas
Dernek Başkanı Çalışma Grubu Başkanı