Yukarı Çık

Güncel Bilgiler Işığında Over Kanseri Tedavisi

X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi bünyesinde Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin başkanlığında jinekolog onkologlar tarafından “Güncel Bilgiler Işığında Over Kanseri Tedavisi” zirve toplantısı yapılmıştır.

Zirve toplantısında aşağıdaki kararlar oy birliğiyle alınmıştır;

Debulking cerrahisi

 • Maksimal cerrahi; gözle görülür tümör kalmaması
 • Optimal cerrahi; gözle görülür ≤1 cm çapında tümör kalması
 • Suboptimal cerrahi; >1 cm çapında tümör kalması olarak tanımlanmış.

first line tedavinin;
Optimal ve maksimal sitoredüksiyon yapılmış olgularda Karboplatin-Taksan
Suboptimal sitoredüksiyon yapılmış olgularda da first-line kemoterapide Karboplatin-Taksan tedavisine ek bevasizumab 7.5/15 mg/kg dozda verilmesi ve idame tedaviye 12/15 ay veya progresyona kadar devam edilmesi olduğu ve tedavi sonrası cevap değerlendirilmesinde;

 • Progressif hastalık
  • Karboplatin-Taksan kemoterapisi sırasında ilerleyen hastalık
 • Refrakter hastalık
  • Karboplatin-Taksan kemoterapisine cevap yok veya inkomplet cevap
 • Rekürren hastalık (relaps)
  •  Klinik tam cevaptan sonra progresyon
   • Platin rezistan (dirençli): < 6 ay platin-free interval
   • Platin parsiyel sensitiv (kısmi duyarlı) : 6-12 ay platin-free interval
   • Platin sensitiv (duyarlı): ≥ 12 ay platin-free interval olarak değerlendirilmelidir.

Rekürren hastalıkta;
Platin dirençli olgularda KT’de single ajan kemoterapötiklere ek bevasizumab 3 haftada bir 15 mg/ kg dozda verilmesi ve konsolidasyon tedavisi
Platin duyarlı olgularda (kısmi ve tam duyarlı) Karboplatin-Taksan tedavisine ek bevasizumab  3 haftada bir 15 mg/  kg dozda verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
02/05/2014 Antalya

Prof. Dr. Ali Ayhan (Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Kunter Yüce (Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Derneği Başkanı)
Prof. Dr. Macit Arvas (Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Önceki Başkanı)
Prof. Dr. U. Fırat Ortaç (Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı)
Prof. Dr. M. Faruk Köse (Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Genel Sekreteri)
Prof. Dr. Jalid Sehouli (Head of Dept. Gynacology, Charité/Campus Virchow-Klinikum)
Prof. Dr. Kubilay Ertan (Head of Dept. Ob&Gyn, Klinikum Leverkusen, Teaching Hosp. of University Cologne)