Yukarı Çık

İleri evre serviks kanserinde survival katkısı!

Randomize kontrollü GOG 240 numaralı çalışması 2013 yılında tamamlanıp 2014 yılı başında yayınlanmıştır. Bu çalışma rekürren, persisan veya metastatik servikal kanserde kemoterapiye bevacizumab eklenmesinin etkinlik çalışmasıdır.

Kombine kemoterapilere bevacizumab eklenmesi bu grup servikal kanserli hastalarda overall survival (OS)’ı artırmaktadır (17.0 ay vs. 13.3 ay; ölüm için HR, 0.71; 98% CI, 0.54 to 0.95; P = 0.004)  ve yüksek cevap oranı göstermektedir (48% vs. 36%, P = 0.008).

FULL TEXT