Yukarı Çık

ENGOT Anket Çalışması

Sayın Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Üyeleri

Prof Dr. Jalid Sehouli tarafından yönetilen bir ENGOT anket çalışmasına grup olarak katılmak amaçlanmaktadır. Bu durum ışığında aşağıda gönderilen anket formunun telefon görüşmesi ile doldurularak 10 Mart 2016 tarihine kadar Türkiye temsilcileri Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar veya Prof. Dr. Çağaltay Taşkıran’a  gönderilmesi büyük önem arz etmektedir. Destekleriniz için yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Fuat Demirkıran
Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Adına  

Türkiye yürütücüleri:
Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar    mavardar@gmail.com        
Prof. Dr. Çağaltay Taşkıran      cagataytaskiran@yahoo.com

ANKET FORMU