Yukarı Çık

Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi derneğimizin kuruluşundan beri ulusal ve uluslararası her türlü bilimsel çalışma büyük bir özveri ve birliktelikle uygulanmıştır. Bu ortamın sağlanmasında büyük emeği olan hocalarımıza ve arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ederim. Süreç içerisinde bir önceki başkanlığımda son derece önem verdiğim ancak gerçekleştiremediğim iki uygulamayı huzurlarınıza getirmek istiyorum. Jinekolojik Onkoloji bizler için mesleki bir yaşam tarzı olmuştur. Burada çalışan birçok hocamızın ve arkadaşlarımızın dünya çapındaki çalışmaları her zaman göğsümüzü kabartmaktadır. Ancak en önemli eksiklerden biri olarak gördüğüm bu çalışmaların ve gayretlerin uluslararası platformlarda Türk Jinekolojik Onkoloji grubu olarak yeterli sesi getirecek ortamlara gelmeyişidir. Bunun ancak bahsettiğim ortamlara girerek ve disipline edilerek başarılabileceği kanaatindeyim ve tüm arkadaşlarımızın da bu konuda benim gibi düşündüğünü biliyorum.

Bilindiği gibi uluslararası Faz II ve Faz III çalışmalara katılmak son derece zor ve sıkıntılı bir süreç gerektirmekte sonuçları da geç alınmaktadır. Bu konuda birçok arkadaşımızın katılımıyla 2008’den itibaren başlattığımız çaba son yıllarda görevlendirilen Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar ve Prof. Dr. Çağatay Taşkıran’ın defalarca ENGOT ile görüşüp tartışmaları sonucunda meyvesini vermiştir. Özellikle De Bois ve ENGOT dönem Başkanı Sandro Pignata’nın derneğimize destek vermesi sonucu TRSGO önderliğinde ENGOT ile bağlantılı birkaç FazIII çalışma verileceği müjdesini aldık. Bu konuyla ilgili çalışan iki arkadaşımıza teşekkür ederim. Detaylar ve derneğimize gönderilen rapor ilişiktedir.

Diğer konu ise dernek binası ve sekreteryanın olmamasıdır. Hepimizin katkılarıyla küçük de olsa bir mekan satın alınması mümkün olabilir düşüncesindeyim. Sekreterya yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının kurulmasında katkı sağlayacaktır. Bu iş için sekreteryayı idare edip çalışmaları yönlendirecek ve yönetimle iletişim kuracak arkadaşlarımızı belirleyeceğiz.

TRSGO bayrağı altında birliktelik dileği ile hepinize saygılar sunarım.

Dr. Macit Arvas
Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı


Rapor: ENGOT ve TRSGO İlişkilerinde Son Durum