Yukarı Çık
Ana Sayfa : Eğitim : Seminer & Sunumlar : 2015 : Çorum

Çorum

Skuamoz Hücre Anomalilerinde Yönetim -Dr. M. Anıl Ozan
Kolposkopi Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır - Doç. Dr. Nejat Özgül
Anormal Servikal Histolojiye Yaklaşım - Prof . Dr. Hüsnü Gökaslan
Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler - Prof. Dr. Müfit C. Yenen
Servikal Preinvazif Lezyonlarda Tedavi Sonrası Takip - Dr. Murat Dede
Genital Kondilom Yönetimi - Doç. Dr. Gökhan Tulunay
Postpartum Kanama Nedenleri, İnsidansı ve Türkiye Mortalitesi - Dr. Dr. Haluk Dervişoğlu
Postpartum Kanamaların Medikal Tedavisi - Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz Avşar
Endometriozis ve Medikal Tedavi - Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz Avşar
Jinekolog Onkolog Gözüyle Postpartum Kanamaya Yaklaşım - Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı
Ovulasyon İnd Kanser Nedenimidir? - Doç. Dr. Mustafa Özat
Anormal Uterin Kanama (AUK) ve Sınıflandırılması - Dr. Muzaffer Sancı
Anormal Uterin Kanamalarda Tanısal Yaklaşım ve Örneklemede İlk Yöntem Ne Olmalıdır - Dr. Muzaffer Sancı
Anormal Uterin Kanamalarda Medikal Tedaviler - Prof. Dr. Tevfik GÜVENAL
Postmenopozal Asemptomatik Endometrial Kalınlıkta Gözlem mi, Müdahale mi? - Doç. Dr. Ali KOLUSARI
Endometrial Hiperplazili Hastalar - Dr. Uğur Saygılı
Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler - Dr. M. Murat Naki
Gebelikte ve Adolesan Dönemde Adneksial Kitlelere Yaklaşım - Prof. Dr. Çetin Çelik
Premenopozal ve Postmenopozal Adneksial Kitle - Dr. M. Hakan Yetimalar
İnvazif EOC'de Evreleme Cerrahisi Gerekli midir? - Doç. Dr. M. Coşkun Salman
Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar - Prof.Dr. Yakup Kumtepe
Jinekolojik Onkolojide Robotik Cerrahiye Güncel Yaklaşım - Prof. Dr. Ahmet Göçmen
Apikal Prolapsusta Uterus Koruyucu Cerrahi - Prof. Dr. Fuat Demirci
Jinekolojik Kanserlerde Fertilite Koruyucu Yaklaşımlar - Doç. Dr. Polat Dursun