COVID-19 PANDEMİ ORTAMININ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİSİ / YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Değerli Katılımcı,

Bu anket COVID-19 pandemisinin ülkemizdeki jinekolojik onkoloji pratiği ve eğitimi üzerindeki etkilerini araştırmak için Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO) tarafından düzenlenmiştir.

Ankette Türkiye'de jinekolojik onkoloji yan dal uzmanlık eğitimi alan doktorların Covid-19 öncesi ve sonrası klinik durumları, eğitimleri, güvenlikleri ve sağlıkları konusunda toplam 37 soru bulunmaktadır. Yaklaşık 5 dakika sürecek olan bu çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalıdır.

Çalışma kapsamında kişisel kimliğinizi belirleyici herhangi bir bilgi istenmemektedir.

Çalışmada yer alan tüm sorulara doğru ve samimi yanıtlar vermeniz, sağlıklı bilimsel sonuçlar elde edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çıkacak sonuçlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile ilişki kurularak gerekli düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği (TRSGO)

Formu Doldurun